ขั้นตอนการสมัครออนไลน์ ปี 2567

ตัวอย่าง ฟอร์มการสมัครออนไลน์


***ไฟล์หลักฐานที่ต้องเตรียม กรณีสมัครออนไลน์ ดังนี้
 • 1.ใบรับรองจากสถานศึกษา (ปพ.7) หรือ สมุดพก(ปพ.6) - ไฟล์ pdf
  กรณี สมัคร หลักสูตร/โปรแกรมพิเศษ ต้องแนบ ปพ.7 (ถ้ามี) หรือ ปพ.6 ที่แสดงเกรด ตามที่ระบุในรายละเอียดการสมัคร
 • 2.สําเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 1 รูป -ไฟล์ภาพ
 • 3.รูปถ่าย - ไฟล์ภาพ
 • 4.สลิปการโอน -ไฟล์ภาพ
  บัญชีสำหรับโอนค่าสมัคร
  ชื่อบัญชี นายบัรดาน สาเม๊าะ
  หมายเลขบัญชี 5084180068
  ธนาคารไทยพาณิชย์
  ค่าสมัครห้องทั่วไป 20 บาท
  ค่าสมัครห้องโปรแกรม 50 บาท
 • 5.ใบรับรองวิชาศาสนา -ไฟล์ภาพ (ถ้ามี)

*การสมัครจะไม่สมบูรณ์หากไม่อัพโหลดหลักฐานหรือ อัพโหลดหลักฐานไม่ถูกต้อง